...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Đào Thiêm
Thông tin xb: H: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1983
Ký hiệu xếp giá: 338.1 / T450CH
Mô tả vật lý: 316tr., 21cm
Chủ đề: Giáo trình kinh tế; Quản lý sản xuất; Xí nghiệp công nghiệp

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất