...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H.: Chính trị quốc gia, 2005
Ký hiệu xếp giá: 34(V)5 / B450L
Mô tả vật lý: 264tr., 19cm
Chủ đề: Luật hình sự

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất