...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: E.X.Kacnaukhova
Thông tin xb: H.: Nông nghiệp, 1977
Ký hiệu xếp giá: 333.22 / K312T
Mô tả vật lý: 219tr., 27cm
Chủ đề: Kinh tế nông nghiệp
Tóm tắt: Hạch toán kinh tế, giá thành và lợi nhuận trong nền nông nghiệp XHCN. Tái sản xuất mở rộng, thu thập, phân phối trong nền nông nghiệp XHCN...

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất