...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H.: KNxb., 1990
Ký hiệu xếp giá: 339.9(N) / K312NGH
Mô tả vật lý: 60tr., 27cm
Chủ đề: Pháp luật; Xã hội Chủ nghĩa; Đầu tư nướcngoài
Tóm tắt: Những kinh nghiệm điều chỉnh pháp luật hoạt động đầu tư nước ngoài của Liên Xô và Trung Quốc

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất