...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Hồ Sĩ Thành
Thông tin xb: Tp.Hồ Chí Minh: Nxb.Trẻ, 2005
Ký hiệu xếp giá: 355(V)(09),9(V)244 / CH305D
Mô tả vật lý: 274tr., 20cm
Chủ đề: Lịch sử hiện đại; Việt Nam; Miền Nam; Kháng chiến chống Mỹ; Lực lượng vũ trang; Chiến dịch Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Chiến dịch Hồ Chí Minh trong mùa xuân 1975 là trận quyết chiến chiến lược cuối cùng trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, và Thắng lợi vĩ đại nhất của nhân dân Việt Nam

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất