...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: Tp.Hồ Chí Minh: Nxb.Thành phố Hồ Chí Minh, 2003
Ký hiệu xếp giá: 34(V)4 / B450
Mô tả vật lý: 606tr., 21cm
Chủ đề: Pháp luật; Bộ luật; Dân sự; Việt Nam

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất