...
Loại CSDL: Sách bộ - BG chung
Thông tin xb: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2010
Ký hiệu xếp giá: 959.7044 / Đ103TH
Mô tả vật lý: 375tr., 21cm
Chủ đề: Lịch sử; Việt Nam; Tổng tiến công mùa xuân 1975
Tóm tắt: Tập hợp hồi kí của một số đồng chí cán bộ cấp tướng trong QĐND Việt Nam trực tiếp tham gia Tổng tiến công Xuân 1975-chiến dịch Hồ Chí Minh, hồi kí của các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy cấp chiến dịch, quân khu, quân đoàn mặt trận, sư đoàn... về những cuộc tấn công theo chiều dài đất nước

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất