...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Nguyễn Văn Bích
Thông tin xb: Chính trị quốc gia, 1996
Ký hiệu xếp giá: 333(V) / CH312S
Mô tả vật lý: 331tr., 21cm
Chủ đề: Kinh tế; Phát triển; Nông nghiệp; Nông thôn; Việt Nam
Tóm tắt: Thông qua việc phân tích đánh giá vai trò các chính sách kinh tế, bức tranh về quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn nước ta được tái hiện với tất cả những thành tựu và hạn chế khiếm khuyết, những thách thức và mâu thuẩn, những tiềm năng dự báo và giới hạn phát triển, những vấn đề đang đặt ra và hướng xử lý các chính sách và giải pháp lớn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất