...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: Hà Nội: Lao động, 2009
Ký hiệu xếp giá: 345.597 / B450L
Mô tả vật lý: 232tr., 19cm
Chủ đề: Văn bản pháp luật--Bộ luật hình sự--Văn bản pháp luật--Việt Nam; Luật hình sự
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn nội dung Bộ luật hình sự của nước CHXHCN Việt Nam như: Điều khoản cơ bản, hiệu lực của bộ luật, tội phạm, thời hiệu truy cứu và miễn trách nhiệm hình sự, hình phạt, các biện pháp tư pháp,...

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất