...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Mcewan, Ian
Thông tin xb: H.: Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2008
Ký hiệu xếp giá: 823 / TR254B
Mô tả vật lý: 221tr., 19cm
Chủ đề: Văn học hiện đại--Tiểu thuyết--Anh; Tiểu thuyết

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất