...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H.: Lao động, 2008
Ký hiệu xếp giá: 345.597 / B450L
Mô tả vật lý: 135tr., 24cm
Chủ đề: Bộ luật hình sự; Tội phạm
Tóm tắt: Toàn văn bộ luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói về các điều khoản cơ bản, hiệu lực của bộ luật hình sự, tội phạm, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự miễn trách nhiệm hình sự, hình phạt,...

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất