...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H.: Thống kê, 2008
Ký hiệu xếp giá: 345.597 / B450L
Mô tả vật lý: 191tr., 19cm
Chủ đề: Bộ luật hình sự
Tóm tắt: Giới thiệu môt số điều khoản cơ bản, hiệu lực của bộ luật hình hình sự. Tội phạm, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự...

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất