...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Nguyên Anh
Thông tin xb: H: Quân đội nhân dân, 1979
Ký hiệu xếp giá: 333(V),355(V) / M458S
Mô tả vật lý: 150tr., 19cm
Chủ đề: Kinh tế; Quân sự; Nông nghiệp
Tóm tắt: Trình bày đặc điểm của sản xuất nông nghiệp, các hình thức phân vùng và quy hoạch sản xuất nông nghiệp Xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Sử dụng lao động và sử dụng tài sản của xí nghiệp nông nghiệp. ý nghĩa và biện pháp phân tích hiệu quả kinh tế của đơn vị sản xuất nông nghiệp

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất