...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2009
Ký hiệu xếp giá: 959.7043 / C514Đ
Mô tả vật lý: 350tr., 24cm
Chủ đề: Lịch sử hiện đại--Kháng chiến chống Mỹ--Hiệp định Paris; Chính trị; Đảng
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về Hiệp định Paris 1973 (hiệp định chấm dứt chiến tranh và lập lại hoà bình ở Việt Nam), các văn kiện của Hội nghị Paris, lập trình của các bên trong quá trình đàm phán, những suy nghĩ và lập trường của đối phương

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất