...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Dương, Tự Đam
Thông tin xb: Hà Nội: Thanh niên, 2008
Ký hiệu xếp giá: 331.7020835 / TH107N
Mô tả vật lý: 187tr., 19cm
Chủ đề: Giáo dục; Hướng nghiệp; Lao động; Phát triển; Thanh niên; Tài năng
Tóm tắt: Tìm hiểu một số hoạt động, công tác thanh niên với yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, lao động, việc làm, nghề nghiệp và phát triển tài năng. Giới thiệu những chính sách của Đảng, nhà nước về giáo dục, đào tạo nghề, về phát triển tài năng cho thanh niên

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất