...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Đặng, Việt Thủy
Thông tin xb: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2010
Ký hiệu xếp giá: 959.7044 / Đ103TH
Mô tả vật lý: 262tr., 21cm
Chủ đề: Lịch sử; Dân tộc
Tóm tắt: Giới thiệu đại thắng mùa Xuân 1975, bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Đại thắng mùa Xuân 1975-chiến thắng của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất