...
Loại CSDL: Sách đơn/TV Tỉnh Bình Thuận
MFN: 60992
Ký hiệu xếp giá: 959.7044 / Đ103TH
Tác giả: Đặng, Việt Thủy
Thông tin xuất bản:Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2010
Mô tả vật lý: 262tr., 21cm
Chủ đề: BTKTVQGLịch sửDân tộc
Tác giả bổ sung: Nguyễn, Minh Thủy - Biên soạn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất