...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Dương, Minh Hào
Thông tin xb: Hà Nội: Thanh niên, 2009
Ký hiệu xếp giá: 352.23 / T103H
Mô tả vật lý: 342tr., 21cm
Chủ đề: Hùng biện; Nguyên thủ quốc gia
Tóm tắt: Những bài diễn thuyết của các nguyên thủ quốc gia nổi tiếng như Putin, G.W. Bussh, Bill Clinton...

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất