...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Đặng, Việt Thủy
Thông tin xb: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2010
Ký hiệu xếp giá: 959.7044 / N114M
Mô tả vật lý: 335tr., 21cm
Chủ đề: Lịch sử; Sự kiện lịch sử
Tóm tắt: Cung cấp cho bạn đọc những thông tin cơ bản về sự kiện lịch sử trọng đại trong giai đoạn 1975

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất