...
Loại CSDL: Sách đơn/TV Tỉnh Bình Thuận
MFN: 66941
Ký hiệu xếp giá: 959.7044 / N114M
Tác giả: Đặng, Việt Thủy
Thông tin xuất bản:Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2010
Mô tả vật lý: 335tr., 21cm
Chủ đề: BTKTVQGLịch sửSự kiện lịch sử
Tác giả bổ sung: Đặng, Thành Trung - Biên soạn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất