...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: Hà Nội: Nxb. Hà Nội, 2009
Ký hiệu xếp giá: 658 / QU105L
Mô tả vật lý: 64tr., 21cm
Chủ đề: Kế toán tài chính; Quản lý; Hợp tác xã; Kiểm soát
Tóm tắt: Khái niệm và một số đặc trưng của hợp tác xã ; Công tác quản lý trong hợp tác xã ; Các công tác quản lý tài chính và kiểm soát, danh mục chứng từ kế toán, tài chính kế toán...

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất