...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Nguyễn, Bá Dương
Thông tin xb: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2010
Ký hiệu xếp giá: 320.109597 / S111M
Mô tả vật lý: 283tr., 21cm
Chủ đề: Chính trị; Xã hội; Nhà nước; Sách chuyên khảo
Tóm tắt: Sách giới thiệu về tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, quan điểm của đảng ta về xây dựng nhà nước pháp quyền.

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất