...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2009
Ký hiệu xếp giá: 324.2092 / Đ103T
Mô tả vật lý: 827tr., 27cm
Chủ đề: Giải phóng dân tộc; Hoạt động cách mạng; Cuộc đời; Đảng cộng sản Việt Nam
Tóm tắt: Sách giới thiệu cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi và phong phú của đồng chí Nguyễn Chí Thanh, cũng như những đóng góp lớn lao cho sự nghiệp cách mạng của Đảng của dân tộc và quân đội ta.

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất