...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Phạm, Trường Khang
Thông tin xb: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2010
Ký hiệu xếp giá: 959.7009 / C101S
Mô tả vật lý: 235tr., 21cm
Chủ đề: Lịch sử; Đàm phán; Đại sứ; Nhân vật
Tóm tắt: Kể về sự tài trí, sự ứng xử thông minh, khôn khéo, nhanh nhạy, dũng cảm và nghệ thuật đàm phán kiên trì linh hoạt của các sứ thần Việt Nam thời phong kiến...

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất