...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Phạm, Khang
Thông tin xb: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2010
Ký hiệu xếp giá: 959.7009 / C101TH
Mô tả vật lý: 247tr., 21cm
Chủ đề: Lịch sử; Thũ lĩnh; Nhân vật
Tóm tắt: Kể về cuộc đời của các thũ lĩnh nông dân khởi nghĩa ...

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất