...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005
Ký hiệu xếp giá: 895.922803 / A107C
Mô tả vật lý: 427tr., 21cm
Chủ đề: Tiểu sử; Hồi ký
Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp và những hoạt động của cố phó chủ tịch nước - Nguyễn Lương Bằng và những đóng góp của ông đối với cách mạng Việt Nam

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất