...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Băng Sơn
Thông tin xb: Hà Nội: Thanh niên, 2010
Ký hiệu xếp giá: 394.2614 / V115H
Mô tả vật lý: 291tr., 19cm
Chủ đề: Phong tục; Văn hoá cổ truyền
Tóm tắt: Gồm những bài viết về phong tục tết cổ truyền Việt Nam, tết nguyên đán xưa và nay, về những món ăn, thói quen và thú chơi hoa, chơi tết của người Việt

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất