...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2013
Ký hiệu xếp giá: 959.704092 / Đ103T
Mô tả vật lý: 831tr., 24cm
Chủ đề: Nhân vật lịch sử; Đại tướng
Tóm tắt: Gồm 100 bài viết được chọn lọc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội qua các thời kỳ, các tướng lĩnh, sĩ quan, các nhà khoa học trong và ngoài quân đội phân tích, đánh giá phẩm chất tuyệt vời và tài năng nhiều mặt, những cống hiến to lớn của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh với cách mạng Việt Nam.

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất