...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Vụ Huấn Học
Thông tin xb: H: Sự thật, 1965
Ký hiệu xếp giá: 333.22 / V500
Mô tả vật lý: 194tr., 19cm
Chủ đề: Kinh tế; Hợp tác xã; Nông nghiệp

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất