...
Loại CSDL: Sách bộ - BG tập
Tác giả: Nguyễn, Xuân Hoài
Thông tin xb: Hà Nội: Chính trị quốc gia - sự thật, 2012
Ký hiệu xếp giá: 959.7043 / H307Đ
Mô tả vật lý: 388tr., 24cm
Chủ đề: Hiệp định Pairs; Tài liệu quốc gia
Tóm tắt: Giới thiệu hàng nghìn trang tài liệu của các cơ quan trung ương của chính quyền Sài Gòn, các cơ quan chính quyền Hoa Kỳ ở miền Nam Việt Nam về quá trình đàm phán ở Paris tư năm 1968 đến năm 1972.

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất