...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Lê, Thị Thanh Duyên
Thông tin xb: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2015
Ký hiệu xếp giá: 344.5970767 / T310H
Mô tả vật lý: 150tr., 19cm
Chủ đề: Luật giáo dục nghề nghiệp; Pháp luật; Sách hỏi đáp
Tóm tắt: Gồm những câu hỏi đáp về Luật Giáo dục nghề nghiệp, những quy định chung và quy định cụ thể về cơ sở giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đào tạo và hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp, nhà giáo và người học, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp và các điều khoản thi hành

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất