...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Lều, Thọ Trình
Thông tin xb: Hà Nội: Xây dựng, 2011
Ký hiệu xếp giá: 624.1 / C460H
Mô tả vật lý: 298tr., 24cm
Chủ đề: Cơ học kết cấu; Giáo trình
Tóm tắt: Phân tích cấu tạo hình học của các hệ phẳng và cách xác định nội lực trong hệ phẳng tĩnh định chịu tải trọng bất động, di động, xác định chuyển vị trong hệ thanh phẳng đàn hồi tuyến tính, siêu tĩnh và phương pháp phân phối các mô men, phương pháp tính gần đúng.

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất