...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Nguyễn, Minh Tuấn
Thông tin xb: Hà Nội: Tư pháp, 2014
Ký hiệu xếp giá: 349.597 / B312L
Mô tả vật lý: 1059tr., 24cm
Chủ đề: Luận dân sự; Bình luận; Pháp luật
Tóm tắt: Phân tích nội dung từng khoản của Bộ luật dân sự. Đánh giá, nhận định tính phù hợp giữa lý luận và thực tiễn các quy định trong Bộ luật dân sự, chỉ ra những điểm bất cập giữa điều luật đó với điều luật liên quan trong Bộ luật dân sự hoặc với các quy định của luật chuyên ngành

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất