...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: Hà Nội: Thế giới, 2016
Ký hiệu xếp giá: 349.597 / B450L
Mô tả vật lý: 290tr., 21cm
Chủ đề: Luật dân sự; Văn bản pháp luật
Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Bộ luật dân sự, quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản, nghĩa vụ hợp đồng, chấm đút hợp đồng, thừa kế và áp dụng pháp luật đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, các điều khoản thi hành.

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất