...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: Hà Nội: Thế giới, 2016
Ký hiệu xếp giá: 345.597002632 / B450L
Mô tả vật lý: 403tr., 21cm
Chủ đề: Luật hình sự; Văn bản pháp luật; Bộ luật hình sự
Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Bộ luật hình sự gồm các điều khoản cơ bản, hiệu lực của bộ luật, tội phạm, trường hợp loại trừ - truy cứu - miễn trách nhiệm hình sự, hình phạt, biện pháp tư pháp, quyết định hình phạt, thời hiệu thi hành bản án, xoá án tích, quy định đối với pháp nhân thương mại phạm tội...

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất