...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Cao Thiểm
Thông tin xb: Hà Nội: Thế Giới, 2016
Ký hiệu xếp giá: 328.597 / T310H
Mô tả vật lý: 395tr., 28cm
Chủ đề: Lịch sử; Quốc hội; Tài liệu tuyên truyền
Tóm tắt: Sách gồm 3 phần: Tìm hiểu sự hình thành của Quốc hội Việt Nam; Những bài viết về Quốc hội; Các kỳ họp của Quốc hội Việt Nam.

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất