...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2015
Ký hiệu xếp giá: 959.7043 / S552M
Mô tả vật lý: 223tr., 21cm
Chủ đề: Lịch sử; Kháng chiến chống Mỹ
Tóm tắt: Nói về chủ nghĩa yêu nước Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, giá trị văn hóa trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh vô địch và nghệ thuật quân sự trong đại thắng mùa xuân 1975

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất