...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: Hà Nội: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014
Ký hiệu xếp giá: 959.7041 / S111M
Mô tả vật lý: 372tr., 24cm
Chủ đề: Chiến thắng Điện Biên Phủ; Lịch sử
Tóm tắt: Nội dung sách khẳng định ý chí quyết chiến, quyết thắng, sự chủ động, sáng tạo của Trung ương Đảng, Tổng Quân uỷ và những người lãnh đạo chiến dịch; vai trò của lực lượng, sự chia lửa của các chiến trường trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất