...
Loại CSDL: Sách đơn/TV Tỉnh Bình Thuận
MFN: 85033
Ký hiệu xếp giá: 959.7041 / S111M
Thông tin xuất bản:Hà Nội: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014
Mô tả vật lý: 372tr., 24cm
Chủ đề: BTKTVQGChiến thắng Điện Biên PhủLịch sử
Tác giả bổ sung: Trịnh Nhu - Tác giả

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất