...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: Hà Nội: Lao động, 2016
Ký hiệu xếp giá: 344.5970768202638 / C101V
Mô tả vật lý: 387tr., 21cm
Chủ đề: Văn bản pháp luật; Pháp luật
Tóm tắt: Sách gồm 2 phần: Các thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo dục mầm non (Thông tư số: 48/2011/TTBGDĐT, Thông tư số: 32/2012/TT-BGDĐT, Thông tư số: 02/2014/TT-BGDĐT, Thông tư số: 25/2014/TT-BGDĐT, Thông tư số: 06/2015/TT-BGDĐT...) ; Phụ lục văn bản tham khảo.

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất