...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Lê, Chí Dũng
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb.Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2017
Ký hiệu xếp giá: 959.704092 / TH205C
Mô tả vật lý: 178tr., 19cm
Chủ đề: Bài viết; Lịch sử; Hồ Chí Minh
Tóm tắt: VIết về Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1920 viết văn chính luận, truyện ngắn, ký và tiểu phẩm báo chí bằng tiếng Pháp, in trên các báo ở Pari.

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất