...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Thích Nhất Hạnh
Thông tin xb: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2017
Ký hiệu xếp giá: 294.3444 / Đ108P
Mô tả vật lý: 179tr., 19cm
Chủ đề: Cuộc sống; Đạo phật; Giáo lí
Tóm tắt: Những giáo lý đạo Phật về cuộc đời, những nguyên lý đạo Phật trong sự sống, những phương thức phù hợp với thực trạng của cuộc đời để biến cải cuộc đời theo chiều hướng thiện mỹ

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất