...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Nguyễn, Anh Phong
Thông tin xb: Thanh Hóa: Nxb. Thanh Hóa, 2017
Ký hiệu xếp giá: 546.0712 / L104C
Mô tả vật lý: 238tr., 30cm
Chủ đề: Hóa học; Trắc nghiệm; Đề thi tốt nghiệp
Tóm tắt: Gồm 28 bộ đề trắc nghiệm, mỗi đề có 40 câu hỏi kèm đáp án và định hướng tư duy giải bài tập. Dành cho học sinh lớp 10, 11, 12 và phụ huynh, giáo viên tham khảo.

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất