Tìm thấy 4 Kết quả

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
  Tác giả: Tường Hữu
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Công an nhân dân, 2015
  Ký hiệu xếp giá: 959.704 / NH556Đ
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 2.
  Tác giả: Tường Hữu
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Công an nhân dân, 2015
  Ký hiệu xếp giá: 959.704 / S550T
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 3.
  Tác giả: Tường Hữu
  Thông tin xuất bản: H.: Công an nhân dân, 2005
  Ký hiệu xếp giá: 9(VM) / S550TH
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 4.
  Tác giả: Tường Hữu
  Thông tin xuất bản: H.: Công an nhân dân, 2003
  Ký hiệu xếp giá: 9(VM) / H125
  Loại CSDL: Sách lưu động

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất