Tìm thấy 3 Kết quả

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
  Tác giả: Mukhin, N.V.
  Thông tin xuất bản: H: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1984
  Ký hiệu xếp giá: 605.2(075.1) / B103T
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 2.
  Tác giả: Mukhin, N.V.
  Thông tin xuất bản: H: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1983
  Ký hiệu xếp giá: 605.2(075.1) / B103T
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 3.
  Tác giả: N.V.Mukhin
  Thông tin xuất bản: H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1977
  Ký hiệu xếp giá: 605.2,5319075) / B103T
  Loại CSDL: Sách đơn

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất