Tìm thấy 17 Kết quả

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
  Tác giả: Lều, Thọ Trình
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2011
  Ký hiệu xếp giá: 624.1 / C460H
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 2.
  Tác giả: Bạch, Vũ Hoàng Lan
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2011
  Ký hiệu xếp giá: 624.1 / C460H
  Loại CSDL: Sách bộ - BG tập
 • 3.
  Tác giả: Đinh, Hồng Trung
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Giao thông vận tải, 2009
  Ký hiệu xếp giá: 620.1076 / T527T
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 4.
  Tác giả: Bùi Đức Tiển
  Thông tin xuất bản: H: Xây dựng, 1996
  Ký hiệu xếp giá: 605.2 / C460H
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 5.
  Tác giả: T.Karamanxki
  Thông tin xuất bản: H.: Khoa học và kỹ thuật, 1985
  Ký hiệu xếp giá: 605.2 / PH561PH
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 6.
  Tác giả: Mukhin, N.V.
  Thông tin xuất bản: H: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1984
  Ký hiệu xếp giá: 605.2(075.1) / B103T
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 7.
  Tác giả: Mukhin, N.V.
  Thông tin xuất bản: H: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1983
  Ký hiệu xếp giá: 605.2(075.1) / B103T
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 8.
  Tác giả: Lê Văn Quý
  Thông tin xuất bản: H: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1979
  Ký hiệu xếp giá: 605.2 / Đ455L
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 9.
  Tác giả: Lê Văn Quý
  Thông tin xuất bản: H: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1979
  Ký hiệu xếp giá: 605.25 / Ô454Đ
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 10.
  Thông tin xuất bản: H.: Nông nghiệp, 1979
  Ký hiệu xếp giá: 605.2 / GI108TR
  Loại CSDL: Sách đơn

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất