Tìm thấy 910 Kết quả

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
  Tác giả: Nguyễn, Xuân Trường
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023
  Ký hiệu xếp giá: 546.0712 / B452D
  Loại CSDL: Sách bộ - BG tập
 • 2.
  Tác giả: Nguyễn, Xuân Trường
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023
  Ký hiệu xếp giá: 546.0712 / B452D
  Loại CSDL: Sách bộ - BG tập
 • 3.
  Tác giả: Nguyễn, Kim Ngà
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Bách khoa Hà Nội, 2023
  Ký hiệu xếp giá: 541.36 / H401H
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 4.
 • 5.
  Tác giả: Meyer, Stephenie
  Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2023
  Ký hiệu xếp giá: 813.6 / CH527G
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 6.
  Tác giả: Cao, Cự Giác
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022
  Ký hiệu xếp giá: 540.076 / B450Đ
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 7.
  Tác giả: Trương, Công Luận
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2022
  Ký hiệu xếp giá: 546.0712 / T103L
  Loại CSDL: Sách bộ - BG tập
 • 8.
  Tác giả: Trần, Lục
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022
  Ký hiệu xếp giá: 546.076 / C513C
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 9.
  Tác giả: Tân, Sỹ Hữu
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Nxb. Hà Nội, 2022
  Ký hiệu xếp giá: 631.8 / B430P
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 10.
  Tác giả: Nguyễn, Hoàng Vũ
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022
  Ký hiệu xếp giá: 546.0712 / S102T
  Loại CSDL: Sách đơn

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất