Tìm thấy 5 Kết quả

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Nxb. Hà Nội, 2009
  Ký hiệu xếp giá: 658 / QU105L
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 2.
  Tác giả: Phạm Đắc Duyên
  Thông tin xuất bản: TP.Hồ Chí Minh: Nxb.Thành phố, 1987
  Ký hiệu xếp giá: 334(V) / T450CH
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 3.
  Thông tin xuất bản: H: Sự thật, 1978
  Ký hiệu xếp giá: 331.01 / T450
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 4.
  Thông tin xuất bản: H: Sự thật, 1973
  Ký hiệu xếp giá: 333.20 / PH561
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 5.
  Tác giả: Vụ Huấn Học
  Thông tin xuất bản: H: Sự thật, 1965
  Ký hiệu xếp giá: 333.22 / V500
  Loại CSDL: Sách đơn

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất